Free songs

Konzervativna stomatologija

Konzervativna stomatologija je grana stomatologije koja se bavi sanacijom oštećenja tvrdih zubnih tkiva te endodoncijom.

Oštećenja tvrdih zubnih tkiva (caklina i dentina) mogu biti:
urođena – hipoplazije, hipokalcifikacije, hipomineralizacije…
stečena – karijesne lezije, traumatske lezije

 

TERAPIJA KARIJESOM ZAHVAĆENIH ZUBA

Terapija započinje odstranjivanjem karijesom zahvaćenog zubnog tkiva, sve do zdravog područja. Zatim slijedi ispun kaviteta danas najčešće kompozitnim materijalima. Nakon oblikovanja ispuna i usklađivanja okluzije, ispun se polira do glatkoće i sjaja prirodnog zuba.

stomatolog dental hodak vukovar

Materijal koji se najčešće koristi za ispun kaviteta jest kompozit.
Kompozit je gotovo u potpunosti istisnuo amalgam iz upotrebe. Odlikuje se visoko estetskim i funkcionalnim karakteristikama.
Velikim rasponom nijansa boja kompozita postiže se potpuna prirodnost ispuna, a lakoća oblikovanja omogućava terapeutu savršenstvo u morfološkoj nadoknadi dijela zuba koji nedostaje. Odlična mehaničko – fizikalna svojstva (tvrdoća, otpornost) čine ga materijalom izbora i u izradi ispuna stražnjih regija usne šupljine.

ENDODONCIJA

Endodoncijom se saniraju bolesti pulpe zuba (upale pulpe mogu nastati kao posljedica traume, pulpitisa, a najčešće nastaju kao posljedica karijesa, tj. prodorom bakterija koje uzrokuju karijes do zubne pulpe). Inficirana pulpa zuba vodi u upalu, a jedan od simptoma je i bol zuba. Kao posljedica pulpitisa nastaju periapikalnih patološki procesi kao što su granulom, cista…
Prilikom liječenja kanala koristi se napredna tehnologija koja uključuje strojnu obradu kanala, endometar, RVG – radioviziograf, čime je omogućen precizan, brz i bezbolan tretman zubnog kanala.

stomatolog dental hodak vukovar
U našoj ordinaciji liječenje se provodi odstranjivanjem inficiranih dijelova zuba strojnom i kemijskom obradom korijenskih kanala. Endometar precizno određuje dužinu kanala, što nam omogućava jednako precizno punjenje kanala do samoga vrha korijena zuba.